jump to navigation

ผอ.สพท.นว 1 ยินดีรับฟังทั้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตุลาคม 7, 2009

Posted by 9somdet in Uncategorized.
trackback

เพื่อนข้าราชการครูชาวนครสวรรค์ เขต 1 ที่เคารพทุกท่าน

ผมได้รับแต่งตั้งมาเป็น ผอ.สพท.นว 1 และเดินทางมารับตำแหน่งในวันที่ 8 ต.ค. 52 เวลา 10.49 น. วัน ที่ 8 ขอศึกษางานจากบุคลากรในสำนักงาน
วันที่ 9 ช่วงเช้าประชุมคณะกรรมการร่วมกันจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ที่ จังหวัดนครสวรรค์    เขต 1 ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ถือเป็นงานเร่งด่วน ที่ต้องร่วมกันทำให้ดี เพื่อศักดิ์ศรีชาวนครสวรรค์ ผมยินดีรับทั้งความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และต้องการท่านที่ต้องการเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน โดยจะเปิดให้แจ้งผ่าน Website ของเขตเราจะฟังทุกความคิดเห็น   วัน ที่ 9 ช่วงบ่ายจะประชุมเจ้าหน้าที่ใน สพท. พร้อมประธานกลุ่มทุกกลุ่มเพื่อรับฟังปัญหาการบริหารและการให้บริการของเขต การให้บริการของกลุ่มต่อครูของ สพท.นว. 1 ทุกคน   วันนี้คงยังใช้คำพูดว่าจะทำอะไรบ้าง แต่อยากจะรู้ว่า ท่านมีปัญหา มีความต้องการอะไรบ้าง โดยท่านสามารถส่งข้อความผ่านทางแบบสอบถามและทางWebsiteของเขต ของ ผอ.สพท. ผมจะนำทุกปัญหาทุกความคิดเห็นมาศึกษา 10-11 พวกเราร่วมงานแข่งเรือของ จ.นครสวรรค์ 12-13 ผมจะออกไปพบและเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการศึกษาของนครสวรรค์ เพื่อเชิญทุกท่านมาร่วมกำหนดทิศทางของการจัดการศึกษาของนครสวรรค์ร่วมกันในวันที่ 14 ต.ค.52 เวลา 08.30–12.00 น. ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ 15-18 ต.ค. 52 จะนำคณะของคนทำแผนนำเอาทุกความคิดเห็นและความต้องการ ที่ได้จากแบบสอบถามและได้จาก 14 ต.ค.52 ไปจัดทำแผนปฏิบัติการ 2533 ของ สพท.นว.1 ที่จะเป็นแผนจากชาว นว.1 อย่างแท้จริง

การปฏิรูปการศึกษารอบ 2

ด้านคุณภาพ เน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ 5 – 10 % ทุกชั้นทุกวิชา ห้องเรียนคุณภาพทุกห้อง โรงเรียนผ่านมาตรฐานเพิ่มจากเดิมอีก 60 %

ด้านโอกาส เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส เด็กเร่ร่อนทุกคนควรเข้าสู่ระบบด้วยวิธีการจัดการศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมกับตัวเขาไม่ต้องยึดติดระบบโรงเรียน

ด้านการมีส่วนร่วม ต้อง การให้กลุ่มเข้มแข็ง แยกกลุ่มมัธยมให้ศูนย์มัธยมดูแลเต็มรูปแบบ แต่ต้องรับประกันคุณภาพ

อยากรับฟัง เรื่องศูนย์ให้บริการครู ว่าควรมีหรือไม่อย่างไร เพื่อทำ One Stop service ในการบริการครูทุกอย่าง เช่น สวัสดิการต่าง ๆ บัตร หนังสือรับรอง ฯลฯ ที่เขตทำแน่นอน แต่ต้องการให้ทำเพิ่มที่อำเภอไหน ควรทำ Mapping กันนอกสถานที่ และรูปแบบขอให้ช่วยกัน

หลังจากทำแผนแล้ว ระหว่าง 20 – 31 ต.ค. คงเป็นช่วงออกไปพบ ประชุม ทำความเข้าใจกับครู จะพยายามไปให้ครบทุกอำเภอก่อน และทุกกลุ่มในโอกาสต่อไป

1 พ.ย. พวกเราต้องเริ่มเปิดเทอมใหม่ด้วยความมุ่งมั่นจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพท.นว. 1

ทุกกลุ่มมีอิสระ มีกรรมการบริหาร โดยมีกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมทุกระดับ ผมร่างและวางแผนทุกอย่างไว้ แต่พร้อมรับฟังความคิดเห็นในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ถ้าทุกท่าต้องการ

ผมจะร่วมงานกับท่านประมาณ 2 ปี ในระยะแรก ถ้าดีก็ทำต่อไป ถ้าไม่ดีก็ควรไปตามวิถีทาง แต่จะตั้งใจทำเต็มที่

ผมได้แนบใบสอบถามความคิดเห็นไว้ใน Website ของสพท.นว.1 และจะเปิด website ของ ผอ.สพท. เพื่อรับฟังและตอบรับปัญหาทุกท่านตลอด และ E-mail. somdet_see@hotmail.comยินดีรับและตอบทุกความคิดคำถาม

หวังในความร่วมมือและกำลังใจจากเพื่อนร่วมงานทุกท่าน

ด้วยความรักและปรารถนาดี

ดร.สมเดช สีแสง

ผอ. สพท.นว.1
8 ต.ต.52

Advertisements

ความเห็น»

No comments yet — be the first.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: